Hoi! Mijn naam is Tanja en ik ben usability onderzoeker bij MetrixLab. Op mijn blog vind je een mix van artikelen die ik elders heb gepubliceerd (bijvoorbeeld op usability.nl) en ander interessants wat ik online tegenkom, voornamelijk over usability, online testen en onderzoek.Combineer A/B-testen en usability-onderzoek

Standard

Regelmatig merken wij twijfel in welke fase en met welk doel een onderzoeksmethode het beste ingezet kan worden. Met name de vraag hoe A/B-testen en usability-onderzoek zich tot elkaar verhouden komt regelmatig voorbij. Deze vraag wordt soms gekleurd door een voorkeur voor ofwel kwalitatief (usability) ofwel kwantitatief (A/B-testen) onderzoek. Door op deze manier te redeneren ga je voorbij aan het verschil in het doel van deze methoden en doe je beiden tekort. Deze methoden kunnen elkaar namelijk heel goed aanvullen. Continue reading

Website-onderzoek op live websites: een overzicht

Standard

In ons vorige artikel bespraken we de verschillende typen onderzoek die je in kunt zetten tijdens het ontwikkelproces van een nieuwe website. In dit artikel bespreken we welke onderzoeksmethoden je kunt inzetten wanneer je website eenmaal live staat. Daarnaast gaan we in op hoe deze methoden elkaar kunnen versterken. We zullen in dit artikel voor het gemak spreken van ‘websites’, maar waar dit staat kan ook apps of ieder ander online kanaal gelezen worden. Continue reading

Website-onderzoek voor livegang: een overzicht

Standard

Er zijn veel typen onderzoek die je online product of dienst kunnen helpen optimaliseren, nog voor livegang. Maar welk type onderzoek zet je in voor het beantwoorden van welke vraag? In dit artikel gaan we in op de verschillende vormen van onderzoek die een concept-website of -app helpen te optimaliseren vóór livegang. Daarnaast beschrijven we welk type onderzoek je voor welke vraag in kunt zetten, en hoe de verschillende typen onderzoek elkaar kunnen versterken. We zullen in dit artikel voor het gemak spreken van ‘websites’, maar waar dit staat kan ook apps of ieder ander online kanaal gelezen worden. Continue reading

Man- vrouwverschillen in usability

Standard

In onze samenleving heersen sterke stereotypen over mannen en vrouwen. We hebben bepaalde verwachtingen met betrekking tot rollen en gedrag. Hierbij worden met name de verschillen tussen de seksen benadrukt en het geeft een grote groep mensen een prettige zekerheid om deze aannames van tijd tot tijd bevestigd te zien worden. Biologisch bepaalde verschillen en genderrollen lopen hierbij vaak door elkaar heen. Een heleboel verschillen zijn ook duidelijk zichtbaar en merkbaar in het dagelijks leven. Continue reading

Van mobile-first naar mobile-only

Standard

Mobile-first

Er wordt nog vaak gedacht dat mobiele gebruikers genoegen nemen met minder functionaliteit en een deel van de desktopcontent. Tot niet al te lang geleden was dit ook het geval, maar door snelle verschuivingen in voorkeuren van gebruikers is een uitgeklede versie van de website voor mobiel niet meer voldoende. Gebruikers verwachten dat alle informatie en functionaliteit ook wordt aangeboden via het mobiele kanaal. Dit heeft onder meer de reden dat mobiel en tablet vaker in de buurt en meer beschikbaar zijn. Continue reading

Tijdens gebruikersonderzoek

Standard

Beelden zeggen meer dan 1000 woorden. Daarom een impressie van gebruikersonderzoek in gifjes:

1. Hoe gebruikers zich voelen als ze het juiste item uit de hoofd-, sub- en footernavigatie én content moeten kiezen:

4

2. Hoe gebruikers zich voelen als ze een formulier invullen, de pagina verlaten en bij terugkomst ontdekken dat het formulier leeg is:

17 Continue reading

De usability van productnamen

Standard

Bedrijven besteden veel tijd en geld aan onderscheidende productnamen. Dat kan er in resulteren dat de merknaam bekender wordt dan de generieke naam, zogenaamde ‘merkverwatering’. Zo is bijvoorbeeld duidelijker wat wordt bedoeld met een ‘Post-it’ dan met een ‘plaknotitie’ en gebruiken we allemaal de namen ‘Luxaflex’ en ‘Maxi-cosi’ voor de complete productgroepen. Het kan echter ook veel onduidelijkheid opleveren, of zelfs helemaal fout gaan. Continue reading

Misverstanden over eye-tracking opgehelderd (1/2)

Standard

Bij het uitvoeren van usability-onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van een eye-tracker. Ook wij bij MetrixLab maken gebruik van deze ondersteunende methode om een compleet inzicht te krijgen in hoe de gebruiker met de website interacteert. Over het gebruik en interpretatie van de data bestaan een hoop misverstanden. Door sommigen wordt het gezien als ‘holy grail’ om in het brein van de gebruiker te kijken – wie wil dat nou niet-. De afbeeldingen die ermee gegeneerd worden spreken tot de verbeelding. Ze zijn een dankbare bron voor allerlei wilde speculaties en conclusies over de website. Er zijn ook felle tegenstanders van eye-tracking, die menen dat het een te dure methode is die weinig inzicht geeft in beweegredenen achter kijkgedrag. Continue reading